Taaltrainingen op maat. Persoonlijk en individueel.

Uw wensen/doelen om een taal te leren staan bij mij centraal.
De analyse van uw persoonlijke behoeften sluiten we af met een intakegesprek.

Deze intake is voornamelijk gebaseerd op het Europese Referentiekader voor Talen (voor meer informatie kijk op www.erk.nl).
Bij het ERK staat de spreekvaardigheid op de voorgrond. Het gaat erom een taal te leren met behulp van levendige en actuele teksten.

Op basis van de verkregen informatie stel ik voor u een op maat gemaakt programma samen.

Ook de methodiek wordt op uw wensen afgestemd.