Taalend vertaalt niet alleen de tekst maar ook de boodschap!

Het vertalen van een stuk tekst of een website lijkt op het eerste gezicht misschien eenvoudig. Toch komt er naast taalkennis meer bij kijken. De schrijver van de originele tekst wil met zijn stukje iets bereiken, bijvoorbeeld een bepaalde sfeer beschrijven, potentiële klanten aantrekken, zijn lezers tot iets aansporen of wat dan ook.

Voor de vertaler van zulke teksten is het dus belangrijk dat hij weet welk doel de schrijver heeft en in staat is dit in de vertaling ook tot uiting te brengen.
Taalend zorgt niet alleen voor een correcte vertaling, er wordt ook veel aandacht besteed aan het overbrengen van het oorspronkelijke doel van de tekst.
Taalend vertaalt voor u documenten, productbeschrijvingen, websites, cv's en nog veel meer, van:

  • Nederlands naar Duits;
  • Duits naar Nederlands;
  • Nederlands naar Engels;
  • Engels naar Nederlands;
  • Duits naar Engels;
  • Engels naar Duits;
  • Frans naar Nederlands.
  • Nieuw: Engels/Nederlands naar Spaans